Caroline & Ivan / The Repulse Bay Hong Kong / Photos by Jada Poon Photography

Min & Roy / Four Seasons Hotel Hong Kong / Photos by Jada Poon Photography

Alison & Ronald / The American Club Hong Kong / Photos by KC Chan Professional Photography

Michelle & Samuel / The Repulse Bay Hong Kong / Photos by Franklin Lau

Theresa & Darren / Intercontinental Hong Kong / Photos by Dennis Mok Professional Photography